26-01-05

Verslag van de vergadering van 19 januari 2005

Aanwezig: Paul Van de Vel, Andreé Torfs, Erik Vervoort, Mimi Verhamme, Geert Bulckens, Jef Goedemé, Jan Peeters, Ann Gebruers

Verontschuldigd: Cyriaque De Peuter, Isi Bogaerts, Peter Van Coillie, Kristien Peeters, Jef Vervecken, Nic Van Peer, Siegfried Bakelants, Tom Langmans, Deepack Javeri

1. Overzicht activiteiten zie AGENDA hiernaast

2. Promotie
Er worden 1.000 affiches gedrukt en 1.000 programmabrochures. Deze bevatten een overzicht van alle activiteiten, maar ook een overzicht van de derdewereldorganisaties, de inspanningen van de gemeente op vlak van eerlijke handel, duurzaamheid, …
De middenpagina’s van de Stadskrant van maart worden voorzien voor Wereldtals.
10 T-shirts met het logo van Wereldtals (Ann)
Chocolaatjes van ’t Werk met het logo (Paul)
Promotiestunt: groepje mensen (verschillende huidskleur) met T-shirt met logo delen chocolaatjes uit onder het motto “het zuiden geeft jou iets” op vb. zondagse markt. Bij of rond het chocolaatje zit een briefje met korte uitleg Wereldtals, waar je de brochure kan halen, vermelding website, …

3. Startmoment
Op zaterdag 19 maart, om 11 uur, aan de Lakenhal; de Lakenhal wordt gereserveerd om te gebruiken als het regent.
Erik knutselt een mini-watertoren in elkaar waaruit Wereldwater kan geschonken worden.
De burgemeester, met regenboogsjerp (Paul) onthult een bord Wereldtals, eventueel ook een bord van Vredeseilanden / Wereldwinkel met “Ik ben verkocht”.
Korte toespraak door de burgemeester en Paul.
Er worden nog een 8-tal borden “Wereldtals” gemaakt (geen centrumbord maar een agglomeratiebord) om aan de invalswegen te hangen; ook in Noorderwijk en Morkhoven.
Alle deelnemers worden uitgenodigd op het startmoment.
Brochures en chocolaatjes uitdelen.
Ann vraagt een groepje djembe-spelers om het geheel op te luisteren.

4. Doorstartmoment
- op zaterdag 15 april: A.I. programmeert 2 films en een vrij podium. Daarna is er een verrassingsoptreden en een fuif. Alle deelnemers van Wereldtals worden uitdrukkelijk uitgenodigd.

11:45 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-01-05

Een vleugje vreemd …

Het Lokaal Opvanginitiatief Asielzoekers – of kortweg LOI – van het Herentalse OCMW is ook van de partij tijdens Wereldtals. Op zaterdag 26 maart 2005 organiseert het een ontmoetingscafé aan de Fraikinstraat 38 (waar ook het Huis van het Nederlands is gevestigd). U kan er een babbeltje komen slaan met een vreemdeling tussen 13 en 16 uur. Tussen 14 en 15 uur kunt u ook deelnemen aan twee workshops:
- een woordje Russisch: Eén van onze asielzoekers geeft Russische les zodat u aan den lijve kunt ondervinden hoe het is voor een asielzoeker om Nederlands te leren.
- proeven van … : U kunt samen met een asielzoeker een gerecht klaarmaken én proeven wat typisch is voor haar/zijn land.

De toegang is gratis. Een consumptie (geen alcohol) kost 0,50 euro, de workshops 1 euro.

Voor inschrijvingen of informatie mag u contact opnemen met maatschappelijk werkster Wendy Wuyts op het telefoonnummer 014-24 66 31 of mailen naar wendywuyts@ocmwherentals.be.

11:15 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-01-05

Congolees Polycarpe Mpovi aan het woord

Tijdens de week van 22 februari tot 1 maart ontvangen de Herentalse Derdewereldraad en Amnesty International Herentals een Congolese gast in Herentals. Polycarpe Mpoyi is coördinator van Solidec-K, een netwerk van tien mensenrechtenorganisaties uit de provincie Oost-Kasaï (uit Mbuji-Mayi, gekend voor de diamanthandel). Hij is hier op uitnodiging van Broederlijk Delen. Polycarpe Mpoyi krijgt op donderdag 24 februari, om 20 uur, eerst een officiële ontvangst in de Lakenhal. Daarna gaat hij met u in gesprek over de democratisering in Congo (dit jaar zijn er verkiezingen!), over de mensenrechten in Congo, over zijn hoop en zijn vrees. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Derdewereldraad Herentals en Amnesty International Herentals starten met deze informatieve avond de campagne van Broederlijk Delen “Congo wil groeien” in Herentals.

17:23 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-05

Bezorg ons alle nuttige inlichtingen over jouw activiteit voor het programmaboekje

Alle activiteiten en evenementen van Wereldtals worden verzameld en samen aan het publiek gepresenteerd in een verzorgde brochure. Dit programmaboekje bevat een omschrijving van de activiteit, data, plaatsen en meer inlichtingen over de organiserende vereniging.

Om dit programmaboekje tijdig klaar te hebben en te verspreiden, moet alle nuttige informatie uiterlijk op 21 janauri bij de Herentalse jeugddienst in het Stadspark zijn (wereld@herentals.be).

Ligt jouw activiteit al vast? Aarzel dan niet om ons alle nuttige inlichtingen te bezorgen. Met het modelformulier vergeet je niets.

14:07 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Professor Ricardo Petrella over de mondiale waterproblematiek

Op vrijdag 8 april 2005 is professor dr. Ricardo Petrella de gast van de Herentalse milieuadviesraad. In de bibliotheek aan de Gildelaan spreekt hij vanaf 20 uur over de mondiale waterproblematiek.

Dr Ricardo Petrella is professor politieke en sociale wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij is met zijn Watermanifest een pioneer van de internationale beweging die ijvert voor water als basisrecht voor iedereen.

11:22 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verslag vergadering 20 december

Aanwezig:
Geert, Cyriaque, Deepak, Nic, Geraar en stagiair, Ann, Paul, Kristien

1. Activiteiten die extra zijn binnengekomen
- Groen!: wereldmarkt in ’t Hof
- natuurgidsen: 17 april (14-16.30u): water door de eeuwen heen
- Markant: 21 februari: panelgesprek over vrouwen in verschillende culturen
- Markant: 25 april: kijk op de verschillen en gelijkenissen tussen de wereldgodsdiensten (hindoeïsme, boedhisme, islam, christendom) door Bart Lauvrijs
- Marc Helsen: 15 en 16 april
- Famfakids (percussie-atelier) trekt met boot van Brussel naar Lommel en treden op 30 maart op in Herentals
- Francescopaviljoen: mondiale dag rond islam
- De Dorpel: 1 april (19 u): Joegoslavisch etentje
- De Dorpel: Jennie Vanlerberghe: Vrouwen op de vlucht

2. Promotie
- affiche met blanco strook (oplage: 1000) Elke vereniging krijgt een dertigtal affiches voor haar activiteit(en). Er wordt zeker op vermeld dat extra info en brochure kan bekomen worden op de jeugddienst. Cyriaque maakt het ontwerp en contacteert de drukker van de stad.
- boekje (oplage: ???)Wat komt er in: overzichtskalender, wat is Wereldtals, slot- en startmoment, activiteiten met korte omschrijving en contactgegevens, omschrijving van de verschillende organisaties, eventueel korte interviews (:waarom doet men mee? Dit kan kort, via telefoon).

3. Inschrijven van activiteiten
De grote groep kreeg al een formulier om in te dienen als ze een toelage wensen via de derdewereldraad.Dit formulier volstaat niet qua gegevens die nodig zijn voor de brochure. Daarom krijgt iedereen nog een extra (zeer gelijkaardig) formulier om de activiteit in te dienen. Dit formulier wordt opgestuurd naar de grote groep. Met de boodschap dat ze het ook moeten doorgeven aan eventuele andere organisaties. Het formulier is voor hen op de jeugddienst of via mail te verkrijgen.

Begin januari stuurt Kristien hen een herinneringsmail, zodat ze het zeker niet vergeten terug te sturen (of mee te brengen op 10 januari).

4. Startactiviteit: 21 maart
Aan de Lakenhal zal een verkeersbord Wereldtals geplaatst worden.Ann checkt op de technische dienst/dienst verkeerssignalisatie of zij het bord/de borden kunnen maken.
De burgemeester krijgt een regenboogsjerp overhandigd. De medewerkers krijgen voor de gelegenheid een stickertje van Wereldtals om op hun jas/trui te hangen.
De burgemeester en iemand van de stuurgroep geven een speech: Herentals bestaat niet meer voor eventjes. De gemeente wordt ingepalmd door Wereldtals.Er zal een persmap (= boekje?) zijn voor de journalisten.

(In het kader van Wereldtals zou het mooi zijn als Herentals het label ‘ik ben verkocht’ (zie campagne Wereldwinkel en Vredeseilanden) zou kunnen ontvangen. Dit zou dan de ‘activiteit’ van de stad Herentals zijn. De criteria zijn echter niet min…na te kijken op www.vredeseilanden.be.
Wat wel mogelijk is: De speecher van de stuurgroep vraagt aan de burgemeester of hij vanaf 21 maart hier mee werk van wil maken.)

Verder checkt Cyriaque hoeveel het kost om de grote panelen op de vijf invalswegen van Herentals om te dopen in Wereldtals-borden.

Nog andere acties die dan eventueel kunnen worden bekend gemaakt:
- De blikvangers worden aangepast aan het thema: gooi eens een blik in de wereld. Paul vraagt of de schrijnwerkerijklas in zijn school hiervoor kan zorgen. Cyriaque vraagt of dit in de avondschool eventueel kan worden gemaakt. De tekenschool of een PO-klas kan zorgen voor het beschilderen van de borden.
- Paul vraagt na of de mensen van ’t Werk dt-chocolaatjes kunnen maken. Enkele suggesties van wat hiermee zou kunnen gebeuren: de stad kan ze kado geven aan het personeel als alternatief voor paaseieren; ’t Werk verkoopt ze; ze worden verkocht bij enkele bakkers; …

5. Slotactiviteit
Dit is veranderd in een doorstart-activiteit. (gelieve dit woord niet op te zoeken in een woordenboek J)
Paul contacteert Amnesty.
Het Cinecafé is te klein voor een fuif, maar we houden de optie open. ’t Hof is moeilijk bereikbaar in die periode, maar eventueel wel te doen.Eventueel: Paterszaaltje.

6. Varia
- Thals FM wil in de Wereldtalsperiode actief mee te werken. Cyriaque hoort al Wereldtalsdeuntjes… (Peter Mariën, Guy Verellen en Ludo Coenen zijn aanspreekpersonen.)

- op 8 januari houdt de pers ‘spreekuur’. We kunnen hen een omschrijving geven van Wereldtals; een aantal activiteiten die al vaststaan; een extra oproep naar verenigingen. Paul doet een voorzet voor een artikeltje. Cyriaque kijkt na.Begin maart kunnen we hen opnieuw verwittigen van wat er te doen staat.

- 10 januari: lokaal jeugddienst is bezet. Cyriaque vraagt na of de kelder van het administratief centrum vrij is. Anders kan het eventueel in de school bij Paul. (Als het daar ook niet kan: taverne, den brink, parochielokaal, lakenhal (met pers).)De cursus over film en andere culturen start dan ook.

10:56 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-01-05

Kijken met de ogen van de andere

Vanaf 10 januari vindt er in het koetshuis van het Stadspark van Herentals (boven de stedelijke jeugddienst) een vormingsreeks van zes avonden plaats voor mensen die de activiteit 'kijken' binnen een ruimer en meer 'kleurrijk' perspectief willen plaatsen.
Fotografie, film en televisie vormen de 'bewustwordingsindustrie' van onze Westerse wereld. Wie geen toegang heeft tot deze media, wordt telkens weer in zijn 'anders-zijn' bevestigd. Vanuit verschillende invalshoeken zoals ruimte, taal en mens ontdekt u de diversiteit in de wereld en in uzelf. Op die manier zoeken we naar de onderstroom - of bovenstroom - die mensen verbindt, culturen verscheurt of een nieuwe kijk geeft op de onbekende wereld. Er wordt een reis gemaakt langs onze eigen tradities en waarden, om deze dan te confronteren met denkbeelden die Afrikaanse, Aziatische en andere continenten ons bieden.

Wanneer: zes maandagavonden vanaf 10 januari
Waar: Jeugddienst, Stadpark z/n, 2200 Herentals
Meer info: Vormingplus Kempen (Kristien Peeters): tel. 014-41 15 65

12:18 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vergadering van 10 januari verplaatst naar 19 januari

Eerst en vooral: een gezellig en gezond 2005 voor iedereen!

Heel belangrijk: de Wereldtalsvergadering van maandag 10 januari wordt verplaatst naar woensdag 19 januari, om 20.00 uuur, op de jeugddienst!
Reden: op 10 januari gaat de filmcursus van start in het lokaal van de jeugddienst. Het lokaal is dus niet vrij. Er zijn trouwens nog plaatsen voor die filmcursus! Dus als je wil meedoen, 't is 't moment om in te schrijven! Het belooft heel boeiend te worden!

12:15 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |