10-01-05

Verslag vergadering 20 december

Aanwezig:
Geert, Cyriaque, Deepak, Nic, Geraar en stagiair, Ann, Paul, Kristien

1. Activiteiten die extra zijn binnengekomen
- Groen!: wereldmarkt in ’t Hof
- natuurgidsen: 17 april (14-16.30u): water door de eeuwen heen
- Markant: 21 februari: panelgesprek over vrouwen in verschillende culturen
- Markant: 25 april: kijk op de verschillen en gelijkenissen tussen de wereldgodsdiensten (hindoeïsme, boedhisme, islam, christendom) door Bart Lauvrijs
- Marc Helsen: 15 en 16 april
- Famfakids (percussie-atelier) trekt met boot van Brussel naar Lommel en treden op 30 maart op in Herentals
- Francescopaviljoen: mondiale dag rond islam
- De Dorpel: 1 april (19 u): Joegoslavisch etentje
- De Dorpel: Jennie Vanlerberghe: Vrouwen op de vlucht

2. Promotie
- affiche met blanco strook (oplage: 1000) Elke vereniging krijgt een dertigtal affiches voor haar activiteit(en). Er wordt zeker op vermeld dat extra info en brochure kan bekomen worden op de jeugddienst. Cyriaque maakt het ontwerp en contacteert de drukker van de stad.
- boekje (oplage: ???)Wat komt er in: overzichtskalender, wat is Wereldtals, slot- en startmoment, activiteiten met korte omschrijving en contactgegevens, omschrijving van de verschillende organisaties, eventueel korte interviews (:waarom doet men mee? Dit kan kort, via telefoon).

3. Inschrijven van activiteiten
De grote groep kreeg al een formulier om in te dienen als ze een toelage wensen via de derdewereldraad.Dit formulier volstaat niet qua gegevens die nodig zijn voor de brochure. Daarom krijgt iedereen nog een extra (zeer gelijkaardig) formulier om de activiteit in te dienen. Dit formulier wordt opgestuurd naar de grote groep. Met de boodschap dat ze het ook moeten doorgeven aan eventuele andere organisaties. Het formulier is voor hen op de jeugddienst of via mail te verkrijgen.

Begin januari stuurt Kristien hen een herinneringsmail, zodat ze het zeker niet vergeten terug te sturen (of mee te brengen op 10 januari).

4. Startactiviteit: 21 maart
Aan de Lakenhal zal een verkeersbord Wereldtals geplaatst worden.Ann checkt op de technische dienst/dienst verkeerssignalisatie of zij het bord/de borden kunnen maken.
De burgemeester krijgt een regenboogsjerp overhandigd. De medewerkers krijgen voor de gelegenheid een stickertje van Wereldtals om op hun jas/trui te hangen.
De burgemeester en iemand van de stuurgroep geven een speech: Herentals bestaat niet meer voor eventjes. De gemeente wordt ingepalmd door Wereldtals.Er zal een persmap (= boekje?) zijn voor de journalisten.

(In het kader van Wereldtals zou het mooi zijn als Herentals het label ‘ik ben verkocht’ (zie campagne Wereldwinkel en Vredeseilanden) zou kunnen ontvangen. Dit zou dan de ‘activiteit’ van de stad Herentals zijn. De criteria zijn echter niet min…na te kijken op www.vredeseilanden.be.
Wat wel mogelijk is: De speecher van de stuurgroep vraagt aan de burgemeester of hij vanaf 21 maart hier mee werk van wil maken.)

Verder checkt Cyriaque hoeveel het kost om de grote panelen op de vijf invalswegen van Herentals om te dopen in Wereldtals-borden.

Nog andere acties die dan eventueel kunnen worden bekend gemaakt:
- De blikvangers worden aangepast aan het thema: gooi eens een blik in de wereld. Paul vraagt of de schrijnwerkerijklas in zijn school hiervoor kan zorgen. Cyriaque vraagt of dit in de avondschool eventueel kan worden gemaakt. De tekenschool of een PO-klas kan zorgen voor het beschilderen van de borden.
- Paul vraagt na of de mensen van ’t Werk dt-chocolaatjes kunnen maken. Enkele suggesties van wat hiermee zou kunnen gebeuren: de stad kan ze kado geven aan het personeel als alternatief voor paaseieren; ’t Werk verkoopt ze; ze worden verkocht bij enkele bakkers; …

5. Slotactiviteit
Dit is veranderd in een doorstart-activiteit. (gelieve dit woord niet op te zoeken in een woordenboek J)
Paul contacteert Amnesty.
Het Cinecafé is te klein voor een fuif, maar we houden de optie open. ’t Hof is moeilijk bereikbaar in die periode, maar eventueel wel te doen.Eventueel: Paterszaaltje.

6. Varia
- Thals FM wil in de Wereldtalsperiode actief mee te werken. Cyriaque hoort al Wereldtalsdeuntjes… (Peter Mariën, Guy Verellen en Ludo Coenen zijn aanspreekpersonen.)

- op 8 januari houdt de pers ‘spreekuur’. We kunnen hen een omschrijving geven van Wereldtals; een aantal activiteiten die al vaststaan; een extra oproep naar verenigingen. Paul doet een voorzet voor een artikeltje. Cyriaque kijkt na.Begin maart kunnen we hen opnieuw verwittigen van wat er te doen staat.

- 10 januari: lokaal jeugddienst is bezet. Cyriaque vraagt na of de kelder van het administratief centrum vrij is. Anders kan het eventueel in de school bij Paul. (Als het daar ook niet kan: taverne, den brink, parochielokaal, lakenhal (met pers).)De cursus over film en andere culturen start dan ook.

10:56 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Op zoek naar Ludo Coenen Beste,

ik ben een freelance journalist voor Job@ die werkt aan een dossier over originele sollicitaties. Via het net las ik dat Ludo Coenen eind augustus 2004 een bericht postte over Kevin Heylen die met een spandoek voor het kantoor wou hij werken, stond te betogen. Via Ludo Coenen ben ik dus op zoek naar die Kevin Heylen. Kan iemand me helpen?

groet,
Lies

Gepost door: Lies | 28-04-05

De commentaren zijn gesloten.