23-12-04

Wat kan jij doen?

Zin om er met Wereldtals bij te zijn, maar je hebt geen inspiratie voor een actviteit? Kijk dan snel deze lijst eens na. Je vindt er allerhande interessante tips (films, dans en muziek, eten en drinken, spelen, sprekers, workshops, ...).

15:08 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Boliviaans Café op 19 april

Het ACV neemt deel aan Wereldtals. Op 19 april 2005 pakt de organisatie uit met een Boliviaans Café in het Gildenhuis op de Grote Markt van Herentals. Het café opent om 20 uur.Tijdens het Boliviaans Café vertelt gastspreker en inleefreiziger Stef de Wit over Bolivië.De nadruk van zijn relaas ligt op tewerkstelling, arbeid, vakbondsvrijheid, enz. Talloze foto's en andere didactische materialen stofferen zijn uiteenzetting.

14:07 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-12-04

Verslag vergadering 1 december 2004

In dit verslag staat heel wat informatie zonder naam achter. Met de stuurgroep worden die dingen zeker nog opgevolgd!

Aanwezig waren: Ellen van Himberger (BD), Eva Van Haesbroeck (11 11 11), Verwimp Maarten (Jeugd Rode Kruis), Guy Van Baelen (BD), Geert Bulekens (DWR), Geraar Keymeulen (11 11 11), Nic Van Peer (Scouts), Deepak Javeri (De dorpel), Thomas Nagels (Kreutzfeld Verein), Siegfried Bakelants (Kreutzfeld Verein), M. Verhamme (Amnesty), Herman Puls (Natuurpunt; Natuurgidsen), Jef Vervecken (Amnesty International), Greet Embrechts (Tabula Rasa), Chris Depek (Tabula Rasa en Wereldwinkel), Andre Torfs (BD), Jef De Heel (BD), Peter Van Coillie (BD), Kristjaan Schellemans (JAC/JIP), Paul Van de Vel (DWR), Kristien Peeters (Vormingplus Kempen), Ann Gebruers (jeugddienst, ontwikkelingssamenwerking, DWR)

Verontschuldigd: Cyriaque, Tom Langmans (ACV), Hanneke Claessen (BCP De Klink), Geert Peelaerts (DWR)

1. Er is VEEL volk, waarvoor dank!

2. Stand van zaken
- De naam WERELDTALS werd gekozen.
- Er werd een mooie folder gemaakt (die wordt zo ruim mogelijk verspreid via mail en op papier).
- Algemeen:
* Het idee is ontstaan vanuit de vernieuwingsbeweging in het Noord-zuid-denken. Herentals werd door de NGO’s gevraagd om mee te werken aan een experiment hieromtrent.
* De waarden verbondenheid, respect en diversiteit komen centraal te staan in een zo breed mogelijk organisatienetwerk in Herentals.
* Vroeger was er al een samenwerking tussen het jeugdwerk en de NGO’s via Worldshake, maar dit gaat nog breder: zoveel mogelijk organisaties worden betrokken.
* Er is een mooie website (http://wereldtals.skynetblogs.be).
* In de Stadskrant werd een volledige pagina gewijd aan Wereldtals.

Activiteiten die tot nu toe al vastliggen
9/3 kookworkshop: het zuiden op je bord (KVLV Morkhoven)
23/3 Leesfee: Pasen hier en in het Zuiden (bibliotheek Herentals)
12/4 film en activiteit (Davidsfonds en gezinsbond)
17/4 werkatelier rond assemblages van recyclagemateriaal (Tabula Rasa)
18 of 19/4 Boliviaans café (ACW en ACV)
21/4 Thaise kookles (Kreatief Herentals)
23/4 Concert (Harmonie en Musicband)
Paasvakantie: Film en spel voor kinderen / jeugd (Jeugddienst Herentals)
Filmparel (Cinécafé)
Poëzie in de bib (Kollektief Maksimaal)
omgaan met racisme (De Dorpel)
getuigenissen over godsdiensten en culturen (De Dorpel)
Ghanese kerkgemeenschap
Alfa of Studio Globo-activiteit (Lagere scholen)
Spreker over Nicaragua (Vrouwenraad)
Secundair onderwijs

Op 21 januari 2005 moet alle informatie binnen zijn op de jeugddienst. Dan wordt alles in een boekje samen gezet.

3. Wie heeft welk idee / probleem?
In het kort de ideeën die werden gegeven door de verschillende organisaties.Het waren er VEEL, waarvoor wederom DANK!
- JAC / JIP Herentals (Christiaan): In de opleiding voor 15-17-jarigen kan Noord-Zuid één van de thema’s zijn. Een van de jongeren die naar het buitenland ging, kan eventueel komen spreken.
- Broederlijk Delen (Peter Van Coillie) is aanwezig als ‘waarnemer’. In het kader van de campagne van Broederlijk Delen (Congo wil groeien) zal een gastgemeenschap aanwezig zijn in Herentals. Hier kan iets mee gebeuren! Hun aanwezigheid op zich kan al vermeld worden in het boekje.
- Broederlijk Delen (Jef en Andre): Tijdens de vasten gebeuren er elk jaar sobere maaltijden (6 maart) en solidariteitsmaaltijden (27 februari). Er is ook een dekenale animatie-avond over Congo wil groeien: Guy van Bael ging op inleefreis met BD naar Congo en vertelt hierover. Dit kan samen met de Congolese gast die er dan is. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
- KBG Sint-Anthonius (Jef): Vormingsnamiddag: spreker of film
- Wereldwinkel: * produkten leveren voor receptie / pauze / … bij andere activiteiten * samenwerking met Vredeseilanden: tentoonstelling op de geschenkenbeurs * eventueel: horecazaken / scholen / gemeente / verenigingen / bedrijven ervan overtuigen om fair-trade-produkten aan te bieden zodat ze het label ‘ik ben verkocht’ ontvangen.
- Amnesty International: 15/4 in het cinécafé * optreden (vrij podium) * film * muziek * Vrouwencampagne: Briefschrijfactie Congo in samenwerking met Broederlijk Delen
- Tabula Rasa (Greet): decor voor de optredens van Amnesty
- Natuurgidsen / natuurpunt (Herman): 24/4: Dag van de aarde: Vroegochtendwandeling met Wereldwinkelontbijt in Herenthout
- Artikel over liberalisering en spel voor jeugdhuis: op basis van de campagne van 11 11 11 rond liberalisering van water. Ann checkt of er al iets rond gebeurd is.
- Kreutzfeld Verein (Siegfried en Thomas): * idee: 19/3 nacht van de duisternis (Kris: milieudienst): Ann contacteert * ze hebben zelf in weekends van 15/4 en 22/4 optredens in het college van Herentals. Het programma ligt vast. Maar er kan wel vanalles gebeuren rond Noord-Zuid: Een kunstenaar kan werken rond dit thema tentoonstellen in de foyer. Er kan een standje zijn van de wereldwinkel, van wereldtals, … Een aantal mensen van hen kan ook iets brengen op de start- of slotactiviteit.
- Kollektief Maksimaal wilde ook iets doen.
- De Dorpel (Deepak): * cursus: omgaan met racisme (drie dagdelen) * getuigenissen over verschillende culturen en religies * tentoonstelling over vriendschap (Lakenhal)
- Geraar (11 11 11) is aanwezig en verwonderd. J- Paul contacteert nog de Ghanese kerkgemeenschap, pastoors, tekenschool, muziekacademie - Congolezen van Herentals kunnen erbij betrokken worden (via Jeanne) Vb. muziek (koor, fanfare, djembé’s), campagnelied, zelf iets componeren- djembéles (’t Schippershuisje) kan betrokken worden.- Jeugd Rode Kruis Herentals (Maarten) heeft via Plan een kindje van Zuid-Amerika geadopteerd. Zij denken er nog eens over na.
- Scoutsgroepen (Nic): ze zijn gecontacteerd, er komt zeker nog iets van!
- Jeugddienst, ontwikkelingssamenwerking, derdewereldraad (Ann): jeugddienst zal een film en een activiteit ontwikkelen.

4. Knelpunten
- sportverenigingen zijn nog weinig / niet betrokken. Als mensen sporters / sportverenigingen kennen, CONTACTEER ZE!
Sportgroepen van scholen?
Danscentra werden gecontacteerd.
Sportraad is deze maand!

Er is 250 euro voor elke organisatie die een activiteit doet. Het gaat enkel om de terugbetaling van de kosten min de inkomsten (mits de nodige bewijsstukken) Voorbeeld:(Huur film + sabam + huur zaal) – (inkomgeld) = € …= dit bedrag betaalt derdewereldwerking terug. Het reglement en het aanvraagformulier stuurt Ann nog door via mail.
- Cyriaque zal alle activiteiten op de website zetten, ter promotie en ter inspiratie voor anderen.
- VTB/VAB kan eventueel nog worden gecontacteerd.
- Paul contacteert de twee Herentalse trekkerswinkels: Zwerver, Trapper. Ze kunnen bijvoorbeeld hun etalage in april veranderen in een Wereldtalsetalage.
- fotoclubs worden gecontacteerd.
- Het zwembad kan een noord-zuid-tintje krijgen (vb. vrijdagavond: exotische inkleding met een cocktail)
- Cyriaque maakt een affiche met een algemeen stuk (A1) en een blanco stuk (A3) voor de activiteit.
- Etalages van leegstaande winkels kunnen eventueel gevuld worden met kunstwerken van Tabula Rasa en de tekenacademie.
- Ann contacteert Markant
- Opnieuw een artikel in de streekkrant?
- Is Thals FM gecontacteerd? (Cyriaque)

5. Start en slot
START
* Pers wordt uitgenodigd aan een verkeersbord van de bebouwde kom dat voor de gelegenheid zal worden omgetoverd in een Wereldtals-bord. (aan het SAS) De burgemeester krijgt dan ook een regenboogsjerp.
* Er kan ook een vlag omhoog gehangen worden aan de Lakenhal; met fanfare en djembé’s.
* De foto- of cinéclub maakt hiervan foto’s/filmpje om tijdens het project regelmatig te tonen.
* Er kan promotiemateriaal gemaakt worden (enkel voor de medewerkers): T-shirts, stylo’s, tassen, chocolaatjes (’t Werk), armbandjes (à la reflecterende bandjes die Walter Van Beirendonck maakte), vlagjes, sleutelhangers, koekjes (bakkers – koekje van andermans deeg) met behulp van sponsors? / middelen van de stad (waarschijnlijk niet
* Eventueel kunnen de klassieke blikvangers (voor het opvangen van colablikjes en dergelijke) vervangen worden door wereldbollen. Onder het motto: Gooi eens een blik in de wereld.
* BH’s kunnen worden aangesproken om het project te ondersteunen (niet financieel, maar met hart en ziel!): Karen van K3, Linda van Milc Inc, Joeri van Idool, Bart Buls (bassist van de laatste show band), Erwin Vervecken zou een wedstrijd kunnen rijden met een petje/armband van Wereldtals, Marc Helsen van De Groote Trek, Tom van Dyck (het eiland), Pater Christiaan, Erik Goris, ...
We kiezen voor de niet-commerciële mensen, omdat het anders een populariteitsstrijd zou worden. Marc Helsen en Pater Christiaan worden aangesproken.

SLOT
* fuif (samen met Amnesty op 15/4): geen slotactiviteit dus: het project blijft lopen!
* foto’s tonen
* eventueel met optreden
* scholen: foto van de kinderen ‘Wereldtals’, ballonnen oplaten
* verzustering / adoptiedorp Dornakandrenilor

Volgende bijeenkomst: op maandag 10 januari 2005, om 20 uur, in het Koetshuis in het Stadspark van Herentals.

17:23 Gepost door Wereldtals | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |